Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore "Montefarm" je osnovana Odlukom Skupstine Republike Crne Gore br. 1771 od 15.05.1991. god. ("Sl. list RCG", br.21/91) sa ciljem da vrsi snadbijevanje stanovnistva, zdrastvenih ustanova lijekovima i ostalim sredstvima za lijecenje. ZUACG "Montefarm" ima svojstvo pravnog lica i samostalno istupa u pravnom prometu sa potpunom ogovornoscu.

 Ustanova svoju djelatnost ostvaruje preko tri sektora i to:
   - Sektor farmaceutske zdravstvene zastite, u  cijem  
      sastavu se nalaze 56 apoteka u svim opstinama Republike Crne Gore.
   - Sektor veledrogerije, u kome se nalazi  komercijalna sluzba i skladiste.
   - Sektor za ekonomsko-pravne i opste poslove

Ustanova vrsi nabavku i distribuciju lijekova i medicinskog materijala svim javnim zdravstvenim ustanovama, kao i gradjanima, preko svojih apoteka.

Republicki fond za zdravstvo usvaja listu lijekova koje idu na teret Republickog fonda za zdravstvo,  koji se u apotekama gradjanima mogu izdati na recept propisan od strane ljekara bez naplate. Ljekovi izdati na recept se fakturisu Republickom fondu za zdravstvo na osnovu vjerodostojnog dokaza o izdatom lijeku (prilog uz fakturu recept). Ostali lijekovi kao i pomoćna ljekovita sredstva, parafarmacija placaju gradjani, isti se ne fakturisu Fondu za zdravstvo.

Proteklih godina postojanja ZUACG "Montefarm" karakterise izuzetna stabilnost, sigurnost i kvalitet te nadasve kontinuitet u snabdijevanju lijekovima, što je predstvljalo bitan faktor politicko - ekonomske i socijalne stabilnosti i sigurnosti sistema, drzave i stanovnistva, uprkos teskim i cesto dramaticnim izazovima i iskusenjima kroz koje je ova drzava prolazila.
 

U dosadasnjem periodu, od osnivanja do danas u apotekama ZUACG "Montefarm" kao i u javnim zdravstvenim ustanovama nikada nije bilo dramaticnih nestasica poremecaja ili propusta, nikada nije isporucen ili pusten u promet lijek zbog kojeg bi doslo do ugrozenosti zdravlja gradjana, zahvaljujuci prije svega svojem strucnomm farmaceutskom kadru, koji se u svim slucajevima nabavke i distribucije lijekova vodio osnovnom cinjenicom da je lijek kvalitetan, siguran i efikasan.

Adresa: Ljubljanska bb. 81000 Podgorica     tel: +382 20 405 901
 

PUTNI NALOZI 2023

NAGRADNI KONKURS ZA REDIZAJN POSTOJEĆEG LOGOTIPA

PLAN INTEGRITETA 2022 2024

ZAHTJEVI  I ODLUKE HITNE NABAVKE MEDICINSKE ZAŠTITNE OPREME

ZAHTJEV HITNE NABAVKE ZA PREVOZ ROBE

 ZAHTJEVI HITNE NABAVKE MEDICINSKE ZAŠTITNE OPREME

COVID 19 - Posteri i materijali za preuzimanje

PLAN OTPADA 2019

       PRAVILNIK MALE VRIJEDNOSTI

       PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE HITNIH NABAVKI

       PLAN OTPADA    

      PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI

VODIČ
Za pristup informacijama u posjedu Zdravstvene ustanove apoteke Crne Gore
Montefarm

PUTNI NALOZI 2022